............    

PIEŚNI

Ludu Polskiego w Górnym Szląsku

z muzyką

 

zebrał i wydał

 Juliusz Roger

Dr. med.

 

Wrocław
H. Skutech. (Dawniej Schletter.)

1863

          ..................

Jaśnie Oświeconemu

 Wiktorowi

Książęciu Raciborskiemu

Przyjacielowi ludu

 

z największym poważaniem poświęca

 

                                                             Wydawca

Przedmowa

Spis treści

Bibliografia