Gliwickie Metamorfozy"  Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic
 

Poświęcenie krzyża z Mizerowa

 
   www.gliwiczanie.pl

 

 

   Dwa lata temu członkowie Gliwickich Metamorfoz odnaleźli i wydobyli spod ziemi krzyż przydrożny w okolicach Przyszowic, w rejonie dawnego folwarku Mizerów.
   Historię naszych działań związanych z Mizerowem prezentują reportaże:

- Mizerów I

- Mizerów II

- Historia Mizerowa

- Spotkanie w Przyszowicach

   W sobotę 7 czerwca 2008 – w obecności kilkudziesięciu mieszkańców Przyszowic – odbyła się uroczystość poświęcenia odnowionego staraniem proboszcza parafii przyszowickiej zabytku.
   Stowarzyszenie Miłośników Przyszowic postarało się o zaprezentowanie małej foto-wystawy obrazującej historię odnalezienia krzyża.
   Krzyż posadowiono na podarowanym społeczności Przyszowic przez właściciela pobliskiej parceli, małym lecz zupełnie wystarczającym kawałku prywatnego gruntu. Zabezpieczono tym samym krzyż przed ewentualnymi robotami drogowymi, gdyż stoi teraz poza pasem drogowym.
   W uroczystości wzięli także udział: wójt Gierałtowic, członkowie Towarzystwa Miłośników Przyszowic oraz mieszkańcy.
   Fakt ten odnotowały także Nowiny Gliwickie.
   Wieczorne rozmowy między księdzem, wójtem i... Gliwickimi Metamorfozami.
   Tym samym zakończyła się definitywnie historia odnalezienia starego krzyża z Mizerowa.

 

 

Tekst i zdjęcia: Marian Jabłoński

Gliwice, czerwiec 2008

masz uwagi ? - napisz:  gliwickie_metamorfozy@op.pl