Gliwickie Metamorfozy"  Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic
 

Spotkanie w Przyszowicach

 
   www.gliwiczanie.pl

 

- Mizerów I

- Mizerów II

- Historia Mizerowa

- Spotkanie w Przyszowicach

- Poświęcenie krzyża

 

   W czwartek 15 lutego odbyło się spotkanie Gliwickich Metamorfoz z Towarzystwem Miłośników Przyszowic.
Rok 2007. Fot.: Marian
   Towarzystwo ma swoją siedzibę w pałacu przyszowickim.
Pałac w Przyszowicach. Rok 2007. Fot.: Marian
   Spotkania odbywają się w biurze Sołtysa.
Rok 2007. Fot.: Marian
   Zostaliśmy przyjęci bardzo serdecznie. Przy kawie i pączkach nastąpiło wzajemne zapoznanie naszych stowarzyszeń, celów działania, pasji członków, możliwości i dotychczasowych osiągnięć.
Rok 2007. Fot.: Marian
Rok 2007. Fot.: Marian
   Wszyscy z uwagą wysłuchaliśmy krótkiego wykładu Jana Woźniaka o Mizerowie.
Rok 2007. Fot.: Marian
   Przy okazji dowiedzieliśmy się, jak to właściwie było z tym przewiezieniem kapliczki pod kościół. Otóż jeden z mieszkańców przejeżdżający przez Mizerów na rowerze, zawiadomił proboszcza, że chyba zaczęto robić coś z autostradą, bo wykopano ich kapliczkę. W obawie przed wywiezieniem jej przez drogowców, przyszowiczanie szybko zorganizowali transport i dużą ładowarką Fadroma zabrali kapliczkę pod kościół.
Rok 2007. Fot.: Braciszek
Rok 2007. Fot.: Braciszek
   Teraz ksiądz proboszcz zamierza wykonać mapę wszystkich krzyży w obrębie Przyszowic, by wybrać miejsce, w którym jest ich najmniej, i obdarować je krzyżem z Mizerowa. Są też plany wyeksponowania kapliczki łącznie z zabytkowym, drewnianym spichlerzem plebańskim, którym również interesuje się Towarzystwo Miłośników Przyszowic.
Rok 2007. Fot.: Braciszek
Rok 2007. Fot.: BraciszekRok 2007. Fot.: Braciszek
   Rozmawialiśmy również o planowanej budowie autostrady A1 przez Przyszowice. Możliwe, że podczas prowadzonych prac coś jeszcze ciekawego zostanie odkryte. Trzeba będzie często odwiedzać plac budowy. Przy tych rozmowach wielką pomocą były mapy rozwieszone na ścianach.

Rok 2007. Fot.: Marian

Rok 2007. Fot.: Marian
   Zainteresowanie wzbudziła również mapa górnicza ze zbiorów Jana Woźniaka przedstawiająca okolice Mizerowa.
Rok 2007. Fot.: Marian
   Szefową Towarzystwa Miłośników Przyszowic jest Pani Krystyna Grodoń.
Rok 2007. Fot.: Marian
   Jest ona autorką książki "Trzy dni z dziejów Przyszowic" opisującej okoliczności wejścia czerwonoarmistów do Przyszowic.
'Trzy dni z dziejów Przyszowic', strona tytułowa. Krystyna Grodoń, 2005r.
   Z książki tej pochodzą poniższe zdjęcia.
Na wraku niemieckiego czołgu. Rok ok. 1945. Reprodukcja z książki 'Trzy dni z dziejów Przyszowic' Krystyny Grodoń, 2005r.
Na wraku niemieckiego czołgu. Rok 1945. Reprodukcja z książki 'Trzy dni z dziejów Przyszowic' Krystyny Grodoń, 2005r.
   Pani Krystna Grodoń i Jolanta Krawiec - największe aktywistki Towarzystwa - zorganizowały wystawę poświęconą historii Przyszowic.
Rok 2007. Fot.: Marian
   Ich praca nad odszukaniem historii rodu Raczków - dawnych właścicieli Przyszowic - jest imponująca.
Rok 2007. Fot.: Marian
Rok 2007. Fot.: Marian
Rok 2007. Fot.: Marian
   W zgromadzonych zbiorach jest również zdjęcie z przełomu XIX i XX wieku przedstawiające obecną siedzibę Towarzystwa: pałac w Przyszowicach. Był on siedzibą rodziny von Raczeck, a następnie von Korn do 1935 roku.
Pałac Raczków. Widok z końca XIXw. Fot. (ze zbiorów): Towarzystwo Miłośników Przyszowic
   Dziś staw przy pałacu nie istnieje, jak również wieża, która w 1938 roku podczas remontu dachu spłonęła od niedopałka papierosa. Właścicielkami pałacu były wtedy Siostry Jadwiżanki. Dzięki Bogu, straż miała remizę 200m obok, dlatego pałac nie spłonął, choć pożar wybuchł w nocy. Zarówno wieża, jak i staw zostaną odrestaurowane.
Rok 2007. Fot.: Braciszek
   Przy pałacu przyszowickim przebiega zielony szlak.
Rok 2007. Fot.: Braciszek
   Jest to ten sam szlak, który prowadzi przez Mizerów.
Rok 2007. Fot.: Braciszek
   I przez Gliwice.
Rok 2007. Fot.: Braciszek
   Wróży nam to dobrą współpracę. Na jej rozpoczęcie i na pamiątkę spotkania otrzymaliśmy folder "Przyszowice w obiektywie".
Rok 2007. Fot.: BraciszekRok 2007. Fot.: Braciszek
   Zawiera on 15 pocztówek z najpiękniejszymi i najciekawszymi miejscami Przyszowic.
Rok 2007. Fot.: Braciszek
   Więcej o Towarzystwie Miłośników Przyszowic, jego zamierzeniach i dokonaniach - przeczytaj na stronie www.przyszowice.com.

 

 

Tekst: Braciszek

Zdjęcia archiwalne: Towarzystwo Miłośników Przyszowic, książka "Trzy dni z dziejów Przyszowic" (Krystyna Grodoń, 2005 r.)

Zdjęcia współczesne: Marian Jabłoński, Braciszek

Gliwice, luty 2007

masz uwagi ? - napisz:  gliwickie_metamorfozy@op.pl