Gliwickie Metamorfozy"  Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic
 

Kanał Kłodnicki – ciąg dalszy 2

 
   www.gliwiczanie.pl

 

 

   Śluza nr 2 w Kłodnicy:
   Śluza nr 1 w Koźlu:
   Śluza w Czerwionce:
   Śluza w Ujeździe:
   Dalej Kanał biegł obok Fabryki Lin i Drutu Hegenscheidta. W początkowych latach istnienia fabryki, kanał oddał jej nieocenione usługi transportowe.
   Widok Fabryki Lin i Drutu z roku 1860:
   Widok Fabryki Lin i Drutu na początku XX w.:
   Wody kanału były bezustannie zanieczyszczane i zamulane przez ścieki miejskie i wody opadowe. Z tego też powodu trwały na kanale bezustanne prace pogłębiające.
   Pogłębianie kanału w rejonie małego portu przy ul. Św. Katarzyny:
   Na terenie dzisiejszych zakładów ERG znajdowała się kolejna śluza kanału z nr 17.
   Niedaleko niej, przy małym cmentarzyku, stała kaplica św. Urbana, od której nazwę przejęła dzisiejsza ulica w tym rejonie.
   Nieco dalej znajdował się duży młyn wodny Heintza. Wykorzystywał różnicę poziomów między Kanałem i Kłodnicą. Ostatnie zabudowania tego młyna rozebrano w 2005 roku.
   Młyny wodne lokalizowane przy Kanale Kłodnickim znacznie utrudniały jego działanie, gdyż systematycznie ubywało w nim wody, a nie zawsze rzeka Kłodnica – główny dostawca wody do kanału – miała dostateczną jej ilość. Dopiero po wykupieniu kilku młynów przez Dyrekcję Kanału sytuacja wodna nieco się poprawiła.
   Na terenie dzisiejszego Portu Gliwice znajdowała się śluza nr 16.
   A następna z nr 15 dopiero za dawną Hutą Hermina w Łabędach, późniejszą Hutą Łabędy.
   Dalej trasa kanału wiodła przez Taciszów, Czerwionkę, Rzeczyce, Pławniowice, Sławięcice, Blachownię, Miedzianą Hutę, Lenartowice aż do Koźla gdzie Kanał Kłodnicki ostatecznie wpadał do Odry.
   Huta Hermina, Łabędy, początek XX w.:
   Huta Hermina, Łabędy, 1860 rok:
   Walcownia Łabędy:
  
   KANAŁ KŁODNICKI W ŻYCIU MIASTA
   Od początku swego istnienia Kanał był motorem rozwoju gospodarczego Gliwic. Chociaż w pierwszym etapie, w fazie budowy, wykorzystywano pańszczyźnianych chłopów gliwickich, to potem, gdy kanał wspomagał rozwój wszystkich fabryk w Gliwicach, zatrudnienie i praca w mieście nie stanowiły problemu. A co za tym idzie – następował gwałtowny rozwój wszystkich sektorów gospodarki miejskiej.
   Zaprzęg konny w pierwszych latach istnienia kanału:
   Barka na kanale produkcji gliwickiej firmy „Kesselwerke”:
   Holownik „Klodnitz”:
   Budowa nowego mostu przy promenadzie w Gliwicach: