Gliwickie Metamorfozy"  Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic
 

Izba Tradycji Kopalni Węgla Kamiennego Sośnica  

 

ciąg dalszy

 
   www.gliwiczanie.pl

 

 

   Na ścianach korytarza Izby Tradycji wyeksponowana jest galeria starych zdjęć, prezentujących okres budowy kopalni w latach 1913-1930 i jej rozbudowę w latach późniejszych.
   Prezentowane tu też są stare pocztówki związane z dzielnicą Sośnica.
   Znaczna rozbudowa kopalni to już lata powojenne. Rozbudowane zostało wtedy Pole Zachód, powstało Pole Bojków, oraz szyb wentylacyjny V w rejonie Przyszowic, przy ulicy Granicznej. Wydobycie węgla przesunęło się z Sośnicy na południowy zachód i zeszło na poziom 950 metrów, gdzie pokłady węgla zalegają głębiej. W czerwcu 2005 r. kopalnia "Sośnica" zakończyła swój samodzielny byt na terenie Gliwic. Od 1 lipca 2006 roku połączona kopalnia "Sośnica-Makoszowy" kontynuuje górniczą działalność swoich poprzedników w Zabrzu i Gliwicach.
   Galeria nowych zdjęć ukazuje ten etap historii kopalni.
   Salka prezentująca technikę górniczą stosowaną niegdyś w kopalni "Sośnica", jest kolejnym etapem zwiedzania Izby Tradycji.
   Stare rysunki techniczne przedstawiają urządzenia, których już nie ma.
   Makieta nieistniejącego już Pola Wschód pokazuje jak wyglądała i funkcjonowała kopalnia "Sośnica" w 1945 roku. Pole Wschód zostało zlikwidowane w ramach restrukturyzacji kopalni w 1997 roku.
   Zainscenizowane stanowisko sygnalisty szybowego stwarza możliwość spróbowania zwiedzającym swoich sił w tej roli.
   Kopalnię tworzą ludzie w niej pracujący.
   Salka gromadząca pamiątki z pozaprodukcyjnej działalności kopalni na rzecz pracowników, dzielnicy i miasta, jest ostatnim etapem zwiedzania Izby Tradycji.
   Reportaż nie przedstawia wszystkich zgromadzonych w Izbie Tradycji eksponatów, a fakty z historii Kopalni Węgla Kamiennego "Sośnica" przekazuje fragmentarycznie.
   Aby pogłębić znajomość tematu, należy odwiedzić osobiście Izbę Tradycji KWK "Sośnica", która mieści się na terenie kopalni, w Gliwicach przy ulicy Błonie 6 (Ligota Zabrska).
   Godziny zwiedzania:
   poniedziałki             12.00 - 18.00
   środy, czwartki          9.00 - 15.00
   II sobota miesiąca     9.00 - 13.00
   Ponieważ obiekt znajduje się na terenie czynnej kopalni, wejście do Izby Tradycji odbywa się na zasadzie przepustki jednorazowej wydawanej na bramie głównej (potrzebny jest dokument tożsamości). Zwiedzanie przez grupy zorganizowane – po uprzednim ustaleniu terminu z kustoszem (tel. 600-16-88-90) i uzyskaniu zgody Dyrektora KWK "Sośnica-Makoszowy".
   W dalszej części wycieczki szukaliśmy w terenie leśnym śladów po starej kopalni "Sośnica".

 

Opracowanie: Marian Jabłoński

Konsultacja: Jan Woźniak

Gliwice, lipiec 2006