"Gliwickie Metamorfozy" - Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic
 

 

INICJATYWY 

ODBUDOWA CMENTARZA HUTNICZEGO - ZAKRES PRAC

 

 
   www.gliwiczanie.pl

  

Zakres prac na "sezon" 2007
1. dokończenie inwentaryzacji cmentarza
1.1 - pomiary
1.2 - rysowanie
1.3 - ustalenie kwater w porozumieniu z MZUK
1.4 - zlokalizowanie miejsca gdzie stały lwy
1.5 - określenie zasięgu fundamentów kaplicy
2. zdobywanie informacji o osobach pochowanych
2.1 - kwerenda w archiwum gliwickim
2.1.1 - „Oberschlesische Wanderer”
2.1.2 - pozostałe zasoby
2.2 - kwerenda w archiwum katowickim (mikrofilmy z Wrocławia)
2.3 - wywiady środowiskowe
2.4 - nawiązanie kontaktu z "Gleiwitzer Kreis"
2.5 - korespondencja z osobami urodzonymi w Gliwicach, zamieszkałymi obecnie poza granicą
2.6 - całodzienny dyżur na cmentarzu w Święto Zmarłych i Zaduszki – rozmowy z rodzinami
3. tablice informacyjne
3.1 - przy wejściu - Urząd Miejski przygotowuje tablicę w ramach szerzej zakrojonej akcji oznaczania zabytków (trwa to od paru lat)
3.2 - wiosną zamocować przygotowane tablice informacyjne między słupami ogrodzenia

4. pielęgnacja grobów
4.1 - odchwaszczanie grobów z nowymi nasadzeniami
4.2 - odtwarzanie nasadzeń bluszczu (w razie potrzeby pilnować podlewania)
4.3 - dobór odpowiednich innych nasadzeń z uwagi na warunki lokalne
4.4 - pozyskiwanie materiału roślinnego
4.4.1 - zaprzyjaźnione ogródki
4.4.2 - zakup
4.4.3 - MZUK

4.4.4 - sponsoring firm ogrodniczych

5. "restauracja" odnalezionych tablic
5.1 - czyszczenie
5.2 - odtwarzanie danych (archiwum, USC)
5.3 - klejenie i rekonstrukcja ubytków
5.4 - montaż tablic z powrotem na cmentarzu
5.4.1 - wykonanie fundamentu lub konstrukcji wsporczej
5.4.2 - montaż płyty
5.4.3 - zaprojektowanie i zlecenie do wykonania znacznika miejsc symbolicznych
5.5 - płyty niekompletne czekają na resztę, lub po przekopaniu całości cmentarza zostaną wmurowane w ogrodzenie

5.6 - wykonanie elementów wsporczych do mniejszych tablic
5.7 - klejenie tabliczek porcelanowych (następnie fotografia sklejonej i zamówienie nowej)

6. przygotowanie terenu pod lapidarium
6.1 - przekopanie terenu
6.2 - szczegółowa inwentaryzacja znalezisk
6.3 - "akcja" w mieście - przy każdym odnalezionym obiekcie
a - powiadomienie Urzędu Miasta
b - ustalenie prawnego właściciela i uzyskanie zgody na przeniesienie
c - wykonanie projektu osadzenia nagrobka w lapidarium
d- uzgodnienie projektu z wojewódzkim konserwatorem zabytków
e - uzyskanie zgody urzędu i konserwatora
f - wykonanie prac przygotowawczych (fundament, tp)
g - przewiezienie obiektu
h - montaż
7. kontynuacja prac "odkrywczych"
7.1 - przekopywanie dalszych kwater
7.2 - inwentaryzacja znalezisk (fotografia "in situ")
7.3 - poszukiwanie zamiennego magazynu dla powyższych
8. przygotowanie dokumentacji dla parafii ewangelickiej dotyczącej nagrobka symbolicznego pastora Jacoba
8.1 - uzyskanie zgody rektora i zakładu historii na wykorzystanie wykonanej w tym celu pracy studenckiej
8.2 - przygotowanie graficzne rozwiązania wariantowego
8.3 - przygotowanie kosztorysu ofertowego na wykonanie w/w nagrobków
9. wykonanie krzyży i płotków "żeliwnopodobnych"
9.1 - kontakt z oferentem/wykonawcą celem obejrzenia podobnych realizacji
9.2 - opracowanie projektu elementów powtarzalnych
9.3 - przygotowanie wzoru do matrycy
10. wykonanie tablic dla grobów o ustalonych danych
10.1 - Arns - dobrać liternictwo, projekt, wykonanie
10.2 - Kochanowski - projekt z uwzględnieniem fotografii oryginalnego nagrobka, wykonanie
11. poszukiwanie sponsorów na wykonanie innych prac, np :
11.1 - wybrukowanie ścieżki prowadzącej do tablic informacyjnych
11.2 - ufundowanie tablicy nagrobnej Holtzhausena
11.3 - wykonanie portyku/kolumnady
11.4 - lwy
11.5 - inne....
12. kolejna próba nawiązania współpracy z Muzeum Miejskim w Gliwicach w kwestii zorganizowania w Muzeum Odlewnictwa "kącika" poświęconego cmentarzowi
 - oczyszczenie wytypowanych do ekspozycji elementów