"Gliwickie Metamorfozy" - Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego Gliwic
 

 

INICJATYWY 

ODBUDOWA CMENTARZA HUTNICZEGO - PLAN DZIAŁAŃ

 

 
   www.gliwiczanie.pl

  

Plan działań (razem z "reportażem" o cmentarzu złożony w marcu 2002 w biurze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach) :
1.     inwentaryzacja cmentarza + zdobywanie informacji o osobach pochowanych  
2.     tablica informacyjna przy wejściu  
3.     ogrodzenie (bramy?) - oświetlenie  
4.     grób zachowany + osoba znana = pielęgnować  (z braku pełnego wystroju – klomby)
5.     grób zachowany + osoba nieznana = dwujęzyczna tablica „Niech spoczywa w pokoju”  
6.     odnaleziona tablica + miejsce nieznane = wmurowanie w element pełny ogrodzenia  
7.     osoba znana + miejsce pochówku nieznane = zbiorowa tablica pamiątkowa w portyku  
8.     lwy na postumentach (w GZUT-cie zachowały się oryginalne formy)  
9.     kaplica – wg zdjęcia, ale sam portyk bez ścian – wieczny ogień