Hrabina Jadwiga podczas I komunii swietej

Hrabina Jadwiga

Hrabina Jadwiga i Pan Keil

Od lewwej: Ks.Pawlar, Jadwiga, Ludwik, Baron leo Spiess, Leo

Jadwiga z Teresa w parku

Ludwik i Leo na polnej drodze do Rudna

Przejazdzka  z dziecmi na koniach za Domena

DALEJ