ZAKŁADY PRACY

 

Huta w Gliwicach 1796 - 1830   ZG 18,19/87,88

Huta w Gliwicach 1835 - 1945   ZG 18,19/87,88

Huta Gliwicka i GZUT   ZG 4/66

GZUT   ZG 11/74  +ZG 18,19/87,88

Huta 1go Maja   ZG5/67  +  ZG 11/74  +  ZG 13/78  +  ZG 20/91

Koncern Ballestrema   ZG 6/68

Rejestr zakładów hutniczych na Górnym Śląsku   ZG 6/68

Kopalnia Gliwice   ZG 7/69  +  ZG 11/ 74

Kopalnia Sośnica   ZG 8/71  +  ZG 11/74  +  ZG 13/78

Hutnictwo w Łabędach   ZG 10/73

Huta Łabędy   ZG 11/74

Walcownia Metali Łabędy   ZG 11/74  +  ZG 21/92

Bumar – Łabędy   ZG 21/92

Hutnictwo w Łabędach – 150 lat   ZG 21/92

Górnictwo w Gliwicach – 50 lat   ZG 25/97

Gliwickie instytuty naukowo – badawcze   ZG 3/65  +ZG 17/86

Zakłady Naprawcze Lokomotyw Elektrycznych   ZG 9/72

Zjednoczenie Materiałów Ogniotrwałych   ZG 9/72

Centrala Materiałów Ogniotrwałych   ZG 11/74

Gliwickie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych 1883 - 1994   ZG 23/94

Biura Projektów    ZG 11/74  +  ZG 17/86

·        HydrosanKoksoprojekt

·        GórniczychBudownictwa Przemysłowego

·        Prosynchem Erg

·        Biprohut  Bipromog

Zakłady Pracy   ZG 11/74

·        Biuro Sprzedaży Pomp

·        Fabryka Drutu i Wyrobów z Drutu

·        Fabryka Kosmetyków VIOLA

·        Gliwicka Wytwórnia Części Samochodowych

·        Instytut Metali Nieżelaznych

·        Instytut Metalurgii Żelaza

·     Miejskie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych

·        Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

·        Chłodnie Kominowe

·        Przedsiębiorstwo Obrotu Chemikaliami SOLKWAS

·        Polskie Odczynniki Chemiczne POCH

·        Wytwórnia Przyrządów Laboratoryjnych

·        Zakład Energetyczny

·        Zakłady Konstr. Mech. Przemysłu Węglowego

·        Energopomiar

·    Metalchem

·        Zjednoczenie Budowy Pieców Przemysłowych

·        Polgaz

Górnośląskie Zakłady Elektryczne   ZG 25/97

Carbochem   ZG 31/03

PZU – ŻYCIE  S.A.   ZG 31/03

Huta w Gliwicach - dzieje do połowy XIX wieku    RM 18/05

Huta w Gliwicach  a  Królewska Odlewnia Żelaza    RM 18/05

Fabryka Papieru i Tektury    RM 19/2004

 

 

Spis treści