ZABYTKI GLIWIC

 

Starówka gliwicka – problemy odbudowy   ZG 3/65

Starówka gliwicka – kształt przestrzenny   RM  16/01

Ratusz   ZG 6/68

Ratusz Gliwic, Pyskowic, Toszka   ZG 12/77

Ratusz – niezrealizowane projekty    RM 14/99

Zamek Piastowski   ZG 18, 19/87, 88

Zamek w Gliwicach   RM 5/92

Mury obronne, obwarowania miasta   RM 5/92

Odlewnictwo artystyczne Starej Huty Gliwickie    jZG 6/68  +  RM 16/01

Odlewnictwo artystyczne GZUT 1968 - 1977   ZG 13/78

Działalność artystyczna GZUT – 40 lecie PRL   ZG 18, 19/87, 88

Gliwickie odlewnictwo artystyczne   RM 4/90

Twórczość Teodora Kalide   ZG 7/69  + ZG 21/92+  ZG 22/93

Medalierstwo   ZG 22/93

Zabytki architektury świeckiej Gliwic   ZG 10/73

Zabytki architektury świeckiej powiatu gliwickiego   ZG 11/74

Architektura sakralna – zarys   RM 15-2/00

Miejsca pamięci narodowej, obiekty i place historyczne   ZG 11/74

Cmentarz Hutniczy   ZG 18,19/87,88

Cmentarze gliwickie   RM 3/90

Cmentarz żydowski w Pyskowicach   RM 6/92

Most żelazny przez Kanał Kłodnicki   RM 3/90

Zabytki Huty 1go Maja   ZG 20/91

Zdobienia gliwickich domów   ZG 27/98

Spichlerz w Starych Gliwicach   ZG 27/98

Wyznaczanie wieku zabytków   RM 16/01

Rzeźba - fontanna przed Muzeum   RM 16/01

Rzeźba – Neptun na Rynku   RM 10/95

Pomnik Adama Mickiewicza   ZG 26/97

Drewniany kościół z Zębowic – cmentarz centralny   RM 3/90

Kościół Wszystkich Świętych   RM 6/92  +  RM 7,8/94  +  RM 14/99

Ołtarze kościoła Wszystkich Świętych   ZG 30/02

Katedra Piotra i Pawła   RM 9/93

Klasztor Reformatorów 1674 - 1753   RM 9/94

Kościół Chrystusa Króla   RM 17/02

Kościół Św. Gerarda – Stare Gliwice   ZG 31/03

Pomniki Gliwic (do 1945)   RM 18/05

Pomniki Gliwic, obecne dzielnice miasta. cz.2    RM 19/2004

Architektura Gliwic do 1945 r.    RM 19/2004

Drewniany kościół NMP    RM 19/2004

Kościół Chrystusa Króla    RM 19/2004

Kościół Wszystkich Świętych, dewocjonalia cmentarne    RM 19/2004

Spis treści