ZWIĄZKI WYZNANIOWE

Gmina Żydowska   ZG 22/93

Osadnictwo żydowskie na Górnym Śląsku   ZG 30/02

Szpital i kościół św. Trójcy  1409 - 1945   ZG 23/94  +  RM 13/98

Gmina Ewangelicka 1809 - 1945    ZG 24/95

Kościół Ormiański św. Trójcy   ZG 25/97

Związki wyznaniowe   ZG 15-1/00

·        Diecezja gliwicka – struktura

·        Dominikanie

·        Pallotyni

·        Kościół katolicki

·        Proboszczowie terenu „Wielkich Gliwic”

·        Jezuici XVI –XX w

·        Redemptoryści

·        Franciszkanie 

Związki wyznaniowe    ZG 15-2/00

·        Siostry św. Jadwigi

·        Siostry św.Karola Boromeusza 

·        Siostry Służebniczki NMP

·        Siostry Szkolne de Notre Dame

·        Siostry św. Jakuba

·        Duszpasterstwo akademickie

·        Pielgrzymowanie Gliwiczan

·        Katechizacja po 1945 r.

·        Grekokatolicy

·        Ewangelicy

Sieć parafialna w średniowieczu    RM 19/2004

 

Spis treści