POCZĄTKI GOSPODARKI W GLIWICACH

 

Handel Gliwic z Krakowem   RM 4/90

Gliwice – miasto chmielu i piwa   ZG 20/91

Handel Gliwic i Bytomia z Małopolską XVI w.    RM 11, 12/97

Finanse miasta w XVI w.   RM 14/99

Życie codzienne mieszkańców Gliwic XVI - XVIII w.   RM 16/01

Mielerze i kurzocy nad Kłodnicą   ZG 6/68

Historia hutnictwa żelaza    ZG 6/68

Dawne hutnictwo szkła   ZG 12/77

Gliwickie rzemiosło   ZG 4/66  +  ZG 5/67  +  ZG 10/73

Murarze i kamieniarze   RM 7, 8/94

Zarys gospodarki folwarcznej XIX - XX w.   ZG 9/72

PGR –y  w Gliwicach   ZG 9/72

Spis treści