OBIEKTY MIEJSKIE

 

Poczta gliwicka    RM 13/98

Kanał Kłodnicki    RM 4/90

Kanał Gliwicki    ZG 6/68

Śląskie Koleje Wąskotorowe    ZG 15/82

Tramwaje w Gliwicach    ZG 16/84

Kronika komunikacji tramwajowej    ZG 23/94

Kolej w Gliwicach    RM 7, 8/91,92

Lotnisko    RM 7, 8/91,92

Żegluga na Odrze    ZG 21/92

Palmiarnia    RM 6/92

Kąpieliska i łażnie XIX - XX w.    RM 6/92

Restauracja i park Szwajcaria    ZG 26/97

Hotele gliwickie do 1945 r.    RM 17/02

Szpital przy ul. Radiowej    ZG 31/03

Trakty handlowe, nieukończone ulice    ZG 30/02

Przedznaczkowe stemple pocztowe gliwickiego urzędu pocztowego    RM 19/2004

Mapy Kanału Kłodnickiego    RM 19/2004

Spis treści