HERB MIASTA

Herby Gliwic, Toszka, Pyskowic   ZG 9/72

Herby Gliwic, Toszka, Pyskowic, Łabęd   RM 2/86

Pieczęcie gmin gliwickich    RM 4/90

Herb Gliwic – głos Muzeum   RM 7, 8/94

Herb Gliwic z 1629 r. – aspekty polityczno-religijne    RM 16/01

Motywy religijne na pieczęciach    RM 15-2/00

Spis treści