BIOGRAFIE

 

A

Acedański Zygmunt - wybitny twórca   ZG 21/92

Aulich Artur [1881-1962] - działacz śląski   ZG 4/66

B

Baildon John – twórca górnośląskiego hutnictwa   ZG 22/93

Berbecki Leon - Generał broni   RM 4/90

Beyerhaus Fryderyk Ludwik - twórca górnośląskiego hutnictwa   RM 10/95

Bienek Horst - podróże do dzieciństwa   ZG 26/97

Blandowski Wilhelm - gliwickie lata i jego pracownia   ZG 22/93, RM 10/95

Błaszczyk Włodzimierz Dr [1929 - 1989] - z żałobnej karty   RM 4/90

Bocheńska - Budniak Krystyna [1931 - 1994]   ZG 24/95

Bonczar Bolesław -zasłużeni gliwiczanie   ZG 17/86

Brzeziński Zdzisław -zasłużeni gliwiczanie   ZG 17/86

C

Całka Edmund [1916 - 1985] – redaktor   ZG 18,19/87,88

Chrząszcz Jan ks.dr -dawny mieszkaniec Pyskowic   RM 6/92 , ZG 22/93

D

Drobny Emil - muzeolog. archiwista i historyk [1889 - 1948]   RM 4/90

Dubiel Ludwik - wspomnienia pośmiertne   ZG 11/74 , ZG 17/86 , RM 1/85

E

Eck Karol Ludwik - twórca górnośląskiego hutnictwa   RM 10/95

Einsiedel Ferdynand - twórca górnośląskiego hutnictwa   RM 10/95

F

Fryze Stanisław Prof. - wychowawca pokoleń elektryków polskich   ZG 10/73

G

Gawlik Zygmunt [1895 - 1961] – architekt   RM 10/95

German Franciszek [ 1911 - 1994]   RM 13/98 , ZG 18,19/87,88 , ZG 23/94

Gładysz Mieczysław - muzeolog i etnograf [1903 - 1984]   RM 1/85

Goszczyk Oskar [1916 - 1993]   ZG 22/93

Gralla Józef - inż.,wynalazca   ZG 31/03

Gruszczyński Tadeusz -zasłużeni gliwiczanie   ZG 17/86

H

Hayder Fryderyk A. - jubileusz 50-lecia pracy twórczej   ZG 16/84 ,ZG 17/86

Hegenscheidt Wilhelm - - twórca górnośląskiego hutnictwa  ZG 23/94

Hieronymus Karl -  budowniczy gliwicki  RM 13/98

Holtzhausen Fryderyk - twórca górnośląskiego hutnictwa   RM 10/95

J

Jagło Józef – Prałat   RM 10/95

Janik Piotr – wspomnienie   ZG 15/82 , ZG 17/86

Jungst Karol- twórca górnośląskiego hutnictwa   RM 10/95

Jura Stanisław Jan – prof. odlewnik   ZG 31/03

K

Kaisig Karol - twórca pierwszej bibliografii Gliwic    ZG 30/02

Kalide Teodor – rzeżbiarz   ZG 7/69 + ZG 21/92 + ZG 22/93 + ZG 28,29/99,01

Kandora Jan -zasłużeni gliwiczanie   ZG 17/86

Karsten Karol Bernard - twórca górnośląskiego hutnictwa   RM 10/9

Karśnicki Antoni [1924 - 1991]   ZG 21/92

Kelm Adalbert -  budowniczy gliwicki  RM 13/98

Kiełbassa Piotr [1838 - 1905]   ZG 5/67

Kiss August Karol Edward - twórca górnośląskiego hutnictwa   RM 10/95

Kolbe Jan Jerzy – złotnik   RM 9/94

Kranz Otto -  budowniczy gliwicki  RM 13/98

Krawczuk Bronisław [1935 - 1995]   ZG 25/97

Kuczewski Władysław Prof. dr inż. - pierwszy rektor  Pol. Śl.   ZG 13/78

Kuczewski Władysław -zasłużeni gliwiczanie   ZG 17/86

Kulanek Franciszek - dawny mieszkaniec Pyskowic   RM 6/92

Kulka Tomasz ks. - biolog, i działacz narodowy [1836-1914]  RM 9/93

Kurek Jan Henryk - twórca górnośląskiego hutnictwa   RM 10/95

L

Lenartowicz Teofil - znany poeta i gliwicki łotrzyk   ZG 22/93

Lessaer Jan -zasłużeni gliwiczanie   ZG 17/86

Lewczyński Jerzy   RM 18/05

Limburg Karol – rzeźbiarz   RM 11,12/97

Lipowicz Maria - [1922 -1975]   wspomnienie   ZG 12/77  , RM 1/85

Lipp Peter – twórca górnośląskiego hutnictwa   RM 11,12/97

Lubowski Salomon -  budowniczy gliwicki   RM 13/98

Lupa Romuald -zasłużeni gliwiczanie   ZG 17/86

M

Marzec Jan -zasłużeni gliwiczanie   ZG 17/86

Meine Karol Juliusz Wilhelm - twórca górnośląskiego hutnictwa   RM 13/98

Mikołaj z Gliwic - średniowieczny dyplomata   RM 2/86 , RM 3/90

Mitręga Józef - wspomnienie   ZG 12/77

Morys Amand [1866 - 1959]   ZG 7/69

N

Nachbar Józef -dawny mieszkaniec Pyskowic   RM 6/92

Neumann Gustaw i Karl  -  drukarze, wydawcy   ZG 31/03

Neumann Gustaw Ludwig - prekursor gliwickich szachistów   ZG 27/98

Niedt Karl Viktor Otto– twórca górnośląskiego hutnictwa   RM 11,12/97

Niemczynowicz Janusz -zasłużeni gliwiczanie   ZG 17/86

Nietsche Heinrich Wilhelm [Benno] – dziejopisarz Gliwic   ZG 23/94

Nitsch Krzysztof - rzeźbiarz    ZG 26/97

Nitsche Johannes - rzeźbiarz górnośląski   RM 18/05

Nowakowska – Acedańska Irena -zasłużeni gliwiczanie   ZG 17/86

O

Ochęduszko Stanisław Piotr Prof. dr inż.– z żałobnej karty   ZG 14/80

Osterreich Anton - rzeźbiarz   RM 17/03

Osterreich Jahann - rzeźbiarz   RM 17/03

P

Paweł Z Pyskowic - dawny mieszkaniec Pyskowic   RM 6/92

Plaskura Wacław - zasłużeni gliwiczanie   ZG 17/86

Podleś Józef [1923 - 1994] - Prezes TPG   ZG 23/94

Podleś Józef-zasłużeni gliwiczanie   ZG 17/86

Polak Henryk – twórca monografii powiatu gliwickiego   ZG 31/03

Procek Małgorzata [1929 - 1991]   RM 6/92

Przybył Grażyna - dyrektor Muzeum w Gliwicach    RM 19/2004

R

Reil Johann Friedrich Julian – twórca górnośląskiego hutnictwa   RM 11,12/97

Reissner August Friedrich Karl twórca górnośląskiego hutnictwa RM 11,12/97

Roger Juliusz Dr - niemiecki zbieracz polskich pieśni ludowych   ZG 6/68

Rosińska Maria -zasłużeni gliwiczanie   ZG 17/86

Rydel Jan -zasłużeni gliwiczanie   ZG 17/86

Rydet Zofia [1911 - 1997]   RM 13/98

S

Sakwa Wacław Michał - prekursor odlewnictwa w Polsce  ZG 21/92 ,ZG 17/86

Schabik Karl -  budowniczy gliwicki  RM 13/98 , RM 14/99

Schiller Artur [1858 - 1945] - twórca gliwickiego Muzeum   ZG 24/95

Schulze Jan Wilhelm Ottomar- twórca górnośląskiego hutnictwa   RM 13/98

Sikora Ignacy, zasłużony syn ziemi gliwickiej   ZG 8/71

Staub Fryderyk prof. - z żałobnej karty   ZG 15/82 , ZG 17/86

Stilarsky Wilhelm August- twórca górnośląskiego hutnictwa   RM 13/98

Strzoda Marcin,  historyk Śląska [1587-1649]  RM 3/90 , RM 4/90

Styczyński Wincenty [1872 - 1922]. Lekarz i działacz narodowy   ZG 10/73

Suchoń Jan -zasłużeni gliwiczanie   ZG 17/86

Szafranek Józef - kapłan, działacz społeczny i narodowy   RM 11,12/97

Szewczyk Wilhelm - ZG 20/91

Szuba Jerzy -zasłużeni gliwiczanie   ZG 17/86

Ś

Święch Adam -zasłużeni gliwiczanie   ZG 17/86

T

Tabeński Zbigniew - organizator chirurgii dziecięcej na Śląsku   ZG 21/92

Tokarski Stanisław [1926 - 1996]   ZG 25/97

Tondera Henryk - krzewiciel kultury muzycznej na Śląsku   ZG 12/77

V

Vorbrodt Halina i Krzysztof   RM 18/05

W

Walas Janina - jubileusz pracy twórczej   ZG 22/93

Wedding Jan Fryderyk- twórca górnośląskiego hutnictwa   RM 13/98

Widak Marian -zasłużeni gliwiczanie   ZG 17/86

Włodarski Adrian bp wrocławski -dawny mieszkaniec Pyskowic   RM 6/92

Woźniakowski Jan Stefan   RM 6/92

Z

Ziętek Jerzy gen. [1901 - 1922] - gliwickie lata   RM 9/94

Ż

Żogała Józef - zasłużeni gliwiczanie   ZG 17/86

Zobacz również dział PATRONI  GLIWICKICH  ULIC

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Artur Aulich [1881-1962] - działacz śląski   ZG 4/66

Piotr Kiełbassa [1838 - 1905]   ZG 5/67

Józef Mitręga - wspomnienie   ZG 12/77

Maria Lipowicz - wspomnienie   ZG 12/77

Maria Lipowicz [1922 -1975]   RM 1/85

Prof. dr inż. Władysław Kuczewski - pierwszy rektor  Pol. Śl.   ZG 13/78

Dr Juliusz Roger - niemiecki zbieracz polskich pieśni ludowych   ZG 6/68

Amand Morys [1866 - 1959]   ZG 7/69

Ignacy Sikora, zasłużony syn ziemi gliwickiej   ZG 8/71

Wincenty Styczyński [1872 - 1922]. Lekarz i działacz narodowy   ZG 10/73

Prof. Stanisław Fryze - wychowawca pokoleń elektryków polskich   ZG 10/73

Ludwik  Dubiel - wspomnienia pośmiertne   ZG 11/74

Ludwik Dubiel [1910 - 1974]   RM 1/85

Henryk Tondera - krzewiciel kultury muzycznej na Śląsku   ZG 12/77

Prof. dr inż. Stanisław Piotr Ochęduszkoz żałobnej karty   ZG 14/80

Gliwiczanie w księgach ludzi zasłużonych. Szkice do portretów   ZG 15/82

Piotr Janik – wspomnienie   ZG 15/82

prof. Fryderyk Staub - z żałobnej karty   ZG 15/82

Fryderyk Antoni Hayder - jubileusz 50-lecia pracy twórczej   ZG 16/84

Mieczysław Gładysz - portret muzeologa i etnografa [1903 - 1984]   RM 1/85

J. Mikołaj z Gliwic - średniowieczny dyplomata   RM 2/86

Mikołaj z Gliwic - średniowieczny protektor studiującej młodzieży   RM 3/90

Zasłużeni gliwiczanie   ZG 17/86

·        Bolesław Bonczar

·        Zdzisław Brzeziński

·        Tadeusz Gruszczyński

·        Ludwik Dubiel

·        Fryderyk A. Hayder

·        Piotr Janik

·        Jan Kan­dora

·        Władysław Kuczewski

·        Jan Lessaer

·        Romuald Lupa

·        Jan Marzec

·        Irena Nowa­kowska – Acedańska

·        Janusz Niemczynowicz

·        Wacław Plaskura

·        Józef Podleś

·        Maria Rosińska

·        Jan Rydel

·        Wacław Sakwa

·        Jan Suchoń

·        Jerzy Szuba

·        Fryderyk Staub

·        Adam Święch

·        Marian Widak

·        Józef Żogała

Dr Franciszek German - uczony gliwicki   ZG 18,19/87,88

Edmund Całka [1916 - 1985] redaktor   ZG 18,19/87,88

Marcin Strzoda,  pierwszy polski historyk Śląska [1587 - 1649]   RM 3/90

Marcin Strzoda - aneks do pracy   RM 4/90

Dr Włodzimierz Błaszczyk [1929 - 1989] - z żałobnej karty   RM 4/90

Emil Drobny - muzeolog. archiwista i historyk [1889 - 1948]   RM 4/90

Leon Berbecki - Generał broni   RM 4/90

Artur Schiller [1858 - 1945] - twórca gliwickiego Muzeum   ZG 24/95

Heinrich Wilhelm Nietsche – dziejopisarz Gliwic   ZG 23/94

Józef Jagło – Prałat   RM 10/95

Wilhelm Hegenscheidt – z rodu hutników   ZG 23/94

Józef Podleś – Prezes TPG   ZG 23/94

Wilhelm Szewczyk   ZG 20/91

Szkic o niektórych dawnych mieszkańcach Pyskowic   RM 6/92

·        Paweł Z Pyskowic

·        Franciszek Kulanek

·        bp Adrian Włodarski

·        Józef Nachbar

·        ks. Jan Chrząszcz

Małgorzata Procek [1929 - 1991]   RM 6/92

Jan Stefan Woźniakowski   RM 6/92

Krystyna Bocheńska - Budniak [1931 - 1994]   ZG 24/95

Horst Bienek - podróże do dzieciństwa   ZG 26/97

Józef Szafranek - kapłan, działacz społeczny i narodowy   RM 11,12/97

Bronisław Krawczuk [1935 - 1995]   ZG 25/97

Stanisław Tokarski [1926 - 1996]   ZG 25/97

Franciszek German [ 1911 - 1994]   RM 13/98

Zofia Rydet [1911 - 1997]   RM 13/98

Salomon Lubowski -  budowniczy gliwicki   RM 13/98

Budowniczowie miejscy i  radni budowlani Gliwic 1874  -1945   RM 13/98

·        Hieronymus

·        Kelm

·        Kranz

·        Schabik

Hutnicy, artyści modelierzy - twórcy górnośląskiego hutnictwa   RM 10/95

·        Beyerhaus

·        Eck

·        Einsiedel

·        Holtzhausen

·        Jungst

·        Karsten

·        Kiss

·        Kurek

Hutnicy, artyści i modelierzy oraz twórcy górnośląskiego hutnictwa   RM 13/98

·        Meine

·        Schulze

·        Wedding

·        Stilarsky

Hutnicy, artyści i modelierzy – twórcy górnośląskiego hutnictwa   RM 11,12/97

·        Niedt

·        Lipp

·        Reil

·        Reissner

Gustaw Ludwig Neumann - prekursor gliwickich szachistów   ZG 27/98

Fryderyk Adrian Włodarski - biskup wrocławski   RM 6/92

Zbigniew Tabeński - organi­zator chirurgii dziecięcej na Śląsk   ZG 21/92

Wacław Michał Sakwa - prekursor odlewnictwa w Polsce   ZG 21/92

Antoni Karśnicki [1924 - 1991]   ZG 21/92

Zygmunt Acedański - wybitny twórca   ZG 21/92

Teofil Lenartowicz - znany poeta i gliwicki łotrzyk   ZG 22/93

 ks. Tomasz Kulka - biolog, publicysta i działacz narodowy [1836 - 1914]   RM 9/93

Wilhelm von Blandowski - gliwickie lata i pracownia fotograficzna   ZG 22/93

Wilhelm von Blandowski - zarys działalności fotograficznej   RM 10/95

 Janina Walas- jubileusz pracy twórczej   ZG 22/93

Oskar Goszczyk [1916 - 1993]   ZG 22/93

Ksiądz dr Johann Chrząszcz   ZG 22/93

John Baildon   ZG 22/93

gen. Jerzy Ziętek [1901 - 1922] - gliwickie lata   RM 9/94

Franciszek German [1911 - 1994]   ZG 23/94

 Heinrich Wilhelm [Benno] Nietsche – dziejopisarz Gliwic   ZG 23/94

Józef Jagło – Prałat   RM 10/95

Wilhelm Hegenscheidt - z rodu hutników   ZG 23/94

Józef Podleś [1923 - 1994] - Prezes TPG   ZG 23/94

Zygmunt Gawlik [1895 - 1961]architekt   RM 10/95

Artur Schiller [1858  -1945] – twórca gliwickiego Muzeum   ZG 24/9

Karol Kaisig - twórca pierwszej bibliografii Gliwic    ZG 30/02

Jahann Osterreich  - rzeźbiarz   RM 17/03

Anton Osterreich  - rzeźbiarz   RM 17/03

Neumann Gustaw i Karl  -  drukarze, wydawcy   ZG 31/03

Jan Jerzy Kolbe – złotnik   RM 9/94

Krzysztof Nitsch - rzeźbiarz    ZG 26/97

Karol Limburg – rzeżbiarz   RM 11,12/97

Karl Schabik – architekt   RM 14/99

Teodor Kalide – rzeżbiarz   ZG 7/69  +  ZG 21/92  +  ZG 22/93  +  ZG 28,29/99,01

Józef Gralla  - inż.,wynalazca   ZG 31/03

Henryk Polak – twórca monografii powiatu gliwickiego   ZG 31/03

Stanisław Jan Jura – prof. odlewnik   ZG 31/03

Spis treści