BRZEZINKA

   Cmentarz parafialny założony ok. roku 1895. 

 

   W Brzezince znajduje się również przy ulicy Lubelskiej zbiorowa mogiła jeńców radzieckich z hitlerowskiego obozu jenieckiego Kozłowie.  

 

   Projektowana nowa tablica głosić będzie:

 

W MOGILE TEJ SPOCZYWA PONAD 600  WIĘŹNIÓW OBOZU WEHRMACHTU 

W KOZŁOWIE, ZAŁOŻONEGO DLA BUDOWY AUTOSTRADY WROCŁAW-KRAKÓW. 

STRACILI ŻYCIE W LATACH 1942-1944 

W WYNIKU GŁODU, CHORÓB, NIELUDZKICH WARUNKÓW PRACY I Z RĄK STRAŻNIKÓW.

BYLI TO BIAŁORUSINI I UKRAIŃCY 

Z RÓWNEGO, KOWLA I INNYCH MIEJSCOWOŚCI Z TERENÓW WSCHODNICH.