Dziedzictwo Ballestremów

 
Powozownia Ballestremów

Zamek oglądany z zachodniej strony

Z tej samej strony ale z kaplicą (po prawej stronie) albo kościółkiem Ballestremów

Jeszcze raz to samo, ale bez wieży

Strona północno-wschodnia od zewnątrz

Strona wschodnia od zewnątrz

Północno-wschodnie skrzydło

Południowe skrzydło

DALEJ